REGULAMIN SERWISU FTC

Właścicielem sklepu internetowego ftc.com.pl jest:
Dawid Piątkowski
Wyciska 5a
41-806 Zabrze
NIP: 648 260 30 41
REGON: 241927902
Nr konta bankowego 50 1950 0001 2006 6747 2125 0002 (Idea bank)
Firma „Dawid Piątkowski funkcjonuje od września 2008r.

Właścicielem sklepu internetowego krakow.ftc.com.pl jest:
ANTONI MIELECKI DIETETYKA SPORTOWA I OGÓLNA
Skotnicka 254
30-394 Kraków
NIP 6812063270
REGON 364569212
78 1160 2202 0000 0003 1607 0796 (Millenium Bank)

 1. Zasady dokonywania zakupów
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym regulaminie. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Klient nie może anulować zamówienia które jest w trakcie realizacji.


 1. Składanie zamówień
Zamówienie może zostać złożone: za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przez sklep należności na konto podane w potwierdzeniu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania). Zamówienia realizowane są na drugi dzień. Oprócz sobót, niedziel i dni wolnych od pracy, drugi warunek to jeśli pieniądze za towar są już na koncie firmy.


 1. Formy dostawy towaru
Forma dostawy towaru i forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez klienta w zamówieniu. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub kurierzy DPD, GLS. Forma dostawy towaru: Kurier lub list, list priorytetowy polecony, na terenie Zabrza możliwość odbioru osobistego.
TOWAR ZAMÓWIONY JEST WYSYŁANY W CIĄGU 24 GODZIN
(oprócz niedziel i dni wolnych od pracy, drugi warunek to jeśli pieniądze za towar są już zaksięgowane na koncie)


 1. Koszty przesyłki
Koszty przesyłki pokrywa klient. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać NIP, nazwę i adres firmy.


 1. Formy płatności
Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny wszystkich produktów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia mają charakter wiążący. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatności internetowe PAYU, zwykłym przelewem lub płacąc przy odbiorze osobistym. Jest możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio na e-maila: sklep@ftc.com.pl, krakow@ftc.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 733 103 000, 887 887 627


 1. Przesyłki zagraniczne
Towar za granicę przesyłamy tylko pod warunkiem wcześniejszych (przed zakupem) ustaleń kosztów przesyłki.


 1. Rabaty
Przy większych zakupach na rabaty są ustalane indywidualnie z klientem.


 1. Reklamacje
1) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:
a) dla sklepu
ftc.com.pl - na adres e-mail kontakt@ftc.com.pl w formie pisemnej na adres Sprzedawcy  Dawid Piątkowski, ul. Wyciska 5a, 41-806, Zabrze.
b) dla sklepu krakow.ftc.com.pl - na adres e-mail krakow@ftc.com.pl w formie pisemnej na adres Sprzedawcy  ANTONI MIELECKI DIETETYKA SPORTOWA I OGÓLNA, Skotnicka 254, 30-394 Kraków

2) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5)Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę
należy nadać na adres:
a) dla sklepu ftc.com.pl - Dawid Piątkowski, ul. Wyciska 5a, 41-806, Zabrze.
b) dla sklepu krakow.ftc.com.pl - ANTONI MIELECKI DIETETYKA SPORTOWA I OGÓLNA, Skotnicka 254, 30-394 Kraków


(z dopiskiem Zwrot FTC)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….
 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu  w odniesieniu do um
ów:

1) o świadczenie usł
ug, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 1. Ochrona danych klienta
Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku, sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych sklepu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy.

Umów się na trening!

Telefony odbieramy godzinach 9:00–19:00

FTC

+48 668 779 068

biuro@stc.org.pl

Kontakt w sprawie zamówień:

+48 733 103 000
zamowienia@ftc.com.pl